FAQ

FAQ Mediation

 • Mediation kan bij ieder type conflict worden toegepast, zolang er geen sprake is van strafbare feiten of zaken die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.

 • De vertrouwelijkheid is belangrijk omdat je de ruimte moet hebben om vrijuit te spreken. Bij mediation gaat het over communicatie. Wanneer je een verstoorde relatie wil oplossen is het belangrijk dat alles wat daartussen staat bespreekbaar kan worden gemaakt. Het gevoel hebben dat je alles kan zeggen, zonder dat je daar later last van hebt staat voorop. Daarom is het van belang dat alles wat tijdens de mediation op tafel komt ook binnenskamers blijft. Voordat de mediation van start gaat, tekenen alle deelnemers voor geheimhouding. Deze geheimhouding betreft alle zaken die tijdens de mediation bekend worden gemaakt. De geheimhouding geldt voor alle deelnemers, dus ook voor de mediator.

 • Nee, mediation is gericht op de het op gang brengen van de onderlinge communucatie zodat het onderliggende probleem of conflict aan de orde kan komen, teneinde aan een passende oplossing te kunnen gaan werken. Dieper liggende psychische oorzaken kunnen niet in mediation worden behandeld, daar zijn andere specialisten voor.

 • Nee, de mediator is altijd neutraal en onafhankelijk. Jullie bedenken samen de oplossing. De mediator helpt jullie om door middel van communicatie tot een oplossing te komen.

 • Wanneer je voor mediation kiest bij een (echt)scheiding, dan kies je voor het samen oplossen van het ontstane vraagstuk bij het uit elkaar gaan. Daarbij nemen jullie zelf de verantwoordelijkheid om de zakelijke elementen van de scheiding te regelen. Omdat scheiden een emotionele aangelegenheid is, kan het helpen wanneer een onafhankelijke derde helpt om de balans in het gesprek te bewaken en om het gesprek op gang te brengen. Het fijne aan zelf regelen is dat er wordt gewerkt aan een oplossing die voor jullie beiden acceptabel is. Wanneer er kinderen betrokken zijn bij de scheiding, dan is het belangrijk dat je ook na de scheiding kan communiceren met jouw ex-partner. Daar werken wij tijdens de mediation aan.

 • Een mediation duurt gemiddeld tussen de 2 en 5 gesprekken.

 • Bij mediation is er meestal sprake van twee partijen. Het komt voor dat iemand zich laat bijstaan door een adviseur. Wanneer er sprake is van meedere mensen per partij, dan is het belangrijk dat er wel balans aan tafel is, dus evenveel mensen per partij. Is er sprake van een groot gezelschap of meer dan 2 partijen, dan zal er ook een co-mediator aanwezig zijn.

 • In principe betaal je per deelnemende partij. Wanneer er sprake is van een groot gezelschap ontvangen alle partijen een offerte op maat.

 • Je mag altijd een adviseur meenemen naar de mediation, maar dan wel altijd in overleg met de mediator en de andere partij. Wanneer je een advocaat meeneemt, heeft die de rol van adviseur, je doet nog altijd zelf het woord.

 • In principe is mediation een methode waarbij de partijen samen, onder begeleiding van een mediator het gesprek met elkaar aangaan. Wanneer de emoties zo hoog zijn opgelopen dat je niet meer met elkaar in een ruimte wilt zijn, dan is het de vraag of mediation nog mogelijk is. Echter is het mogelijk om in een separate sessie de gesprekken te starten, met als doel uiteindelijk wel met elkaar aan tafel te gaan. Voor de mediator is het belangrijk een neutrale en onafhankelijk rol in te vullen teneinde beide partijen goed van dienst te kunnen zijn. Gezamenlijk aan tafel is daar de beste oplossing voor.

 • Dat kan, het is hierbij van belang om in overleg met jouw advocaat en de wederpartij te controleren of het mogelijk is de rechtzaak (tijdelijk) stop te zetten.

 • Mediation is een methode om een burenconflict op te lossen, echter hebben veel gemeenten buurtbemiddeling voor hun inwoners beschikbaar. Dit is vaak kosteloos.

 • In principe zijn alle afspraken die gemaakt worden vrijblijvend, tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd en alle partijen deze hebben ondertekend. Dan geldt, net als bij iedere formele overeenkomst, dat partijen zich houden aan de gemaakte afspraken.

 • Afspraken die zijn overeengekomen dienen uiteraard te worden nagekomen. Om meer zekerheid te verkrijgen is het mogelijk om de overeenkomst door een notaris te laten voorzien van een executoriale titel. Wanneer een van de partijen de afspraken niet nakomt, hoeft men niet naar de rechtbank om nakoming te eisen, maar zijn de afspraken meteen opeisbaar, men kan dan meteen een deurwaarder inschakelen.

 • Ondanks dat mediation een hoge slagingskans heeft, komt het helaas voor dat jullie er met mediation toch niet uitkomen. Dan heb je nog altijd de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de rechter.

 • Deelname aan mediation is vrijwillig. Wanneer je tijdens de mediation het idee hebt dat je niet meer verder wilt, dan kan dat. Je dient de mediator en andere partij dan schriftelijk van jouw besluit op de hoogte te brengen. Het loont wel de moeite om nog een “laatste” mediation gesprek te houden om te bespreken wat de belemmerende factoren zijn, teneinde te bezien of we deze kunnen wegnemen.

 • Mediation is op zich is niet bindend, het is geen rechtspraak. Wanneer er uit de mediation een overeenkomst voortkomt, en beide partijen hebben die ondertekend, dan is deze overeenkomst bindend en dienen partijen de gemaakte afspraken na te komen.

 • Mediation is altijd vrijwillig. Ook bij scheiding. Het kan voorkomen dat bij een rechtzaak de rechter partijen vraagt om eerst door middel van mediation tot afspraken te proberen te komen.

 • Ja, dat is mogelijk.

FAQ Conflictcoaching

 • Conflictcoaching is een goede methode om onder begeleiding de juiste dingen te doen om te voorkomen dat sluimerende zaken ontaarden in een conflict.

 • Nee, zeker niet. Een assessment is een goed hulpmiddel om inzicht te krijgen in jouw eigen persoonlijke ontwikkeling en jouw kwaliteiten.

 • Nee, de gesprekken zijn zeer vertrouwelijk, er wordt geen inhoudelijk verslag gedaan ten behoeve van het personeelsdossier. Het is aan jou wat je wel of niet met jouw werkgever deelt.

 • Dat kan, zolang de medewerker vrijwillig zal deelnemen aan de conflictcoaching.

 • Dat is helemaal van jezelf afhankelijk.

 • Ja, dat is mogelijk.