Mediation bij Conflictbemiddeling

Scroll naar beneden voor meer uitleg

Er is niets mis met een meningsverschil.

Je kunt ervan leren, je leert in ieder geval jezelf en de ander beter kennen. Helaas zijn er ook momenten waarop een meningsverschil tot een conflict kan leiden.

Er komt een keer waarop het gewoon niet lukt om zelf een conflict op te lossen.

 jullie komen er met woorden niet uit en de situatie is niet meer te overzien.

Niets is menselijker dan…

dat je een keer niet uit een ruzie of conflict komt met de ander.

Je wilt de ruzie of het conflict niet door middel van een rechtszaak uitvechten. Jullie hebben hulp nodig, omdat jullie er zelf niet uit zullen komen. Denk daarbij aan situaties waarin een conflict is ontstaan bij de wens te willen scheiden, bij de verdeling van een erfenis, bij een conflict met jouw werkgever of een kwestie

waarin de cultuurverschillen zo uiteenlopen dat er niet met elkaar te praten valt. Dat is het punt waarop ik jullie van dienst kan zijn. Een vaardige, vakbekwame en betrokken mediator die niet alleen snapt hoe het tussen mensen werkt, maar zich ook kan verplaatsen in het gevoel dat met deze ingewikkelde situaties gepaard gaat.

Wat is Mediation?

Mediation  is een methode voor conflictbemiddeling waarin conflicterende partijen onder begeleiding van een mediator hun probleem oplossen.


Dit is anders dan bijvoorbeeld een rechtszaak.

Een gang naar de rechter leidt veelal tot een verergering van het conflict, hoge kosten en een rechtelijke uitspraak waarbij geen rekening wordt gehouden met de niet juridische aspecten van het conflict.

Bij mediation kijken wij naar de verstoorde communicatie tussen de mensen die met elkaar in conflict zijn. De mediator helpt bij het goed onder woorden brengen van wat er speelt en het goed uitpraten van het conflict en de miscommunicatie.

De mediator helpt jou en de ander met het weer op gang brengen van de communicatie door samen te zoeken naar wat de oorzaak van de verstoring in de communicatie is en wat nodig is om dat weg te nemen.

Direct aan een oplossing beginnen?

Wat is de rol van de mediator?

Altijd neem ik een neutrale en onafhankelijke rol in. Dat betekent dat ik er voor beide partijen ben. Ik heb geen oordeel of mening over wat er speelt. Ik luister goed en help met formuleren en onder woorden brengen van wat er speelt. Mijn doel is dat jullie tot een gezamenlijke oplossing komen.

Tijdens de gesprekken ga ik samen met jullie op zoek naar jullie belangen en standpunten in het conflict en kijk samen met jullie wat er nodig is om tot een optimale en voor jullie acceptabele oplossing te komen.

Voorwaarden voor succes

Vanzelfsprekend doen beide partijen vrijwillig mee aan de mediation en is aan beide zijden de bereidheid aanwezig om tot een oplossing te komen.

Alle mediationgesprekken zijn en alles wat uit de mediation voortkomt is vertrouwelijk.

Waarom Mediation bij conflicten?

Mediation richt zich op een toekomst waarin conflicterende partijen nog steeds een werkbare, bij voorkeur goede relatie met elkaar hebben.

Bij mediation bepaal je zelf wat de afspraken zijn en hoe de eventuele eindafspraken eruit komen te zien.


Voordelen van Mediation voor conflicten

  • De mediator is een neutrale en onafhankelijke partij.
  • Mediation leidt sneller tot een oplossing en is goedkoper dan een rechtszaak.
  • Je hebt alles in eigen hand, geen vreemde die voor je bepaalt.
  • Je neemt zelf met de andere deelnemer de besluiten over de oplossing van het conflict.
  • De mediator heeft geen zeggenschap over de afspraken die jullie met elkaar maken.
  • Er kunnen meerdere zaken tegelijk worden behandeld.

Snel en efficiënt een conflict oplossen?