Mediator Blog: “5 dingen waar wij spijt van hebben aan het eind van ons leven…”

Mediator Blog: “5 dingen waar wij spijt van hebben aan het eind van ons leven…”

Mediator Blog: “5 dingen waar wij spijt van hebben aan het eind van ons leven…” 1920 1079 Solutionquest Mediation

5 dingen waar wij spijt van hebben aan het eind van ons leven…

Aan het einde van ons leven zijn er 5 onderwerpen waar wij vaak met teleurstelling op terugkijken. Deze bewering komt van de Australische schrijfster Bronnie Ware. Tijdens haar loopbaan als verpleegkundige in de palliatieve zorg, heeft zij uit gesprekken met haar patiënten die aan het einde van hun leven waren vastgelegd wat zij graag anders hadden willen doen in hun leven. De top 5 is:

  1. “Ik wou dat ik de moed had gehad om het leven te leven zoals ik dat zelf had gewild in plaats van te doen wat anderen van mij verwachtten”. De meeste mensen betreurden dat zij veel dromen niet hebben waargemaakt. Zij realiseerden zich dat zij meer dan de helft van hun dromen hebben laten varen als gevolg van keuzes die zij wel of niet gemaakt hebben.
  2. “Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt”. Men had meer bij het gezin willen zijn. Men betreurde heel erg dat men werk boven kinderen en partner heeft laten gaan en daarmee veel gemist heeft van de ontwikkeling van het gezin.
  3. “Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten”.Het onderdrukken van gevoelens voor de lieve vrede komt niemand ten goede. Het ontkennen van jezelf leidt tot bitterheid en wrok.
  4. “Ik wou dat ik mijn vriendschappen beter had onderhouden”.Men betreurde niet te hebben geïnvesteerd in vriendschappen en vrienden te missen nu het einde van het leven naderde.
  5. “Ik wou dat ik het mezelf meer had toegestaan om gelukkig te zijn”.

Pas aan het einde van het leven leek men zich te realiseren dat geluk een keuze is. Men realiseerde zich te zijn blijven steken in oude patronen en gewoonten. De angst voor verandering, het niet willen verlaten van de comfortzone, maakte dat men de schijn van geluk en tevredenheid ophield terwijl men van binnen anders wilden. In werkelijkheid had men behoefte aan plezier en lol in het leven.

Waar wil je straks geen spijt van hebben?

Bron: Bronnie Ware “Top Five Regrets of the Dying”.