Mediator Blog: “Ken je dat gevoel?”

Mediator Blog: “Ken je dat gevoel?”

Mediator Blog: “Ken je dat gevoel?” 1920 1079 Solutionquest Mediation

Dat je niet blij meer bent, maar niet helemaal je vinger op de reden wil leggen? Je zit in een relatie, al best lang, de spanning is eruit, de bijzondere momenten doen zich niet meer voor en eigenlijk vind je de ander niet zo interessant als die leek toen jullie elkaar ontmoetten. Trouwen, samenwonen, samen een leven opbouwen. Je hebt kinderen gekregen, je hebt een huis gekocht, en keuzes gemaakt die alles te maken hebben met het samenzijn.

Nu, een tijd later zijn jouw wensen niet waargemaakt, je hebt je dromen niet geleefd, je bent ontevreden. Je voelt je niet trots, je bent regelmatig geïrriteerd, wat de ander doet interesseert je niet. Je bent onverschillig geworden.

Maar hoe ga je verder? Financieel kan je het niet alleen af, je bent al zo lang niet meer op jezelf geweest, je wil het de kinderen niet aandoen, je bent vergroeid met de ander, leuk of niet. Je hebt een conflict, een innerlijk conflict. Een waarin jouw loyaliteit voor de ander over is, een waarin de passie is opgedroogd, een waar je echt wel liefde voor de ander voelt, maar dat voel je voor meer mensen. Wanneer je goed naar de situatie kijkt, lijkt het voor de ander prima te gaan, en jij lijkt de ontevreden en ondankbare partij.

Je bent de balans kwijt. Je durft het niet met de ander te bespreken. Dat zou de gemeenschappelijke balans ontwrichten, je doet de ander daarmee te veel geweld aan,

Over het algemeen voelen wij ons ons fijn bij balans en blijheid. Deze zijn voor ons basisvoorwaarden voor geluk. Hoe creëren wij balans? Eerst handig om te constateren dat wij patroonmatig functioneren. Dat wil zeggen dat wat wij hebben geleerd tijdens de opvoeding, van de opleidingen en de ervaringen gedurende ons leven, leidend is voor hoe wij in het leven staan. Vaak duiden wij die aan met normen en waarden. Wij vormen voor onszelf de standaarden en leven daarnaar. Deze standaarden evolueren gedurende ons leven, omdat wij steeds bijleren en nieuwe ervaringen opdoen.

Je bent op zo een punt beland. Jij bent geëvolueerd, je wilt anders. Hoe creëer je een nieuwe balans? Het creëren van balans, het hebben van standaarden voor het leven en de samenleving zijn persoonlijk. Over het algemeen delen wij onze standaarden met gelijkgestemden. Zo ontstaan gemeenschappen, groot en klein. Daarin ontstaan wetmatigheden waar wij ons allemaal aan houden, zodat wij onderdeel kunnen blijven van de gemeenschap. Wanneer er frictie ontstaat omdat iemand zich niet aan de regels houdt heeft dit gevolgen. Acute uitsluiting uit de gemeenschap of ruzie met leden in de gemeenschap die de regels bewaken. Dan komen wij op punt wanneer wij onszelf ervan bewust worden dat een ieder een keuze heeft. Deze keuze impliceert dan ook de persoonlijke vrijheid die wij allemaal hebben. Immers, door ervaringen leren wij, passen wij onze standaarden aan en gaan wij verder.

Het is dus de moeite waard om een conflict op te lossen. Ook een innerlijk conflict. Voor jezelf. Wat kan je leren uit de situatie, die je als moeilijk ervaart, en welke standaarden pas je dan aan?

Daar kan je over praten. Mediation kan je daarbij helpen. Je hoeft niet te scheiden, je hoeft geen ruzie te maken. Je kan praten over hoe je het anders zou willen. En als daar ook scheiden uit voortkomt, dan kun je dat samen goed regelen. Een mediator is getraind in het (weer) op gang brengen van het gesprek tussen mensen die dat niet durven, niet kunnen of zover in een conflict beland zijn dat zij niet meer weten hoe. De mediator is onpartijdig, of beter gezegd voor beide partijen, omdat beide deelnemers gelijkelijk de kans krijgen om hun zegje te doen. Voor beide partijen wordt gekeken of alles op tafel ligt en zij worden gestimuleerd om samen tot een oplossing te komen.

Ik help je graag. Bel, mail me of stuur mij een WhatsApp bericht. Samen kunnen wij kijken naar de mogelijkheden.